Geschiedenis Commissie Boerenbruiloft Raopersgat

De boerenbruiloft in Raopersgat

Tijdens het carnaval in 1978 werd in Raopersgat de eerste boerenbruiloft gehouden. Initiatiefnemer voor dit carnavalesk gebeuren was  buurtvereniging Dorpsstraat / Kuiperstraat. Voor de muzikale omlijsting van dit ludiek evenement werd in 1979 “Ut Aaw Herremenieke van  Liessent” opgericht dat hiermee sindsdien onlosmakelijk verbonden is. Sinds 2003 wordt de boerenbruiloft georganiseerd door de  Commissie Boerenbruiloft Raopersgat (C.B.R.) Deze commissie is ontstaan uit de Gardistenbond en telt nu ruim 40 leden en 15 subcommissies en kan zichzelf financieel bedruipen o.a. door de medeorganisatie van de braderie op 2e Pinksterdag in Lieshout.

Bij gelegenheid is de commissie als groep herkenbaar in de gestreepte Bartjeskielen met opschrift op de rugzijde. Een bijzondere groep binnen de commissie vormt dansgarde “De Fransmariekes”. Door de “Kiescommissie” zoveel mogelijk uit de laatste twee boerenparen te laten bestaan, levert de zoektocht naar een nieuw boerenpaar in de regel geen enkel probleem op. Uitgangspunt is dat ieder bestaand koppel, ongeacht draagkracht, boerenpaar moet kunnen worden.  Boerenparen en hun getuigen kunnen zich na afloop van het seizoen bij de C.B.R. aansluiten.

Hoogtepunt van het seizoen is natuurlijk de boerenbruiloft.
Dit dagvullend evenement start bij de woning van het boerenpaar met een rondgang door het dorp op de mooi versierde boerenkar. Voorafgegaan door Ut Aaw Herremenieke wordt de plaatselijke horeca aangedaan voor het drinken van een borreltje, worden de  bewoners van verzorgingshuis Franciscushof met een bezoek vereerd en vinden op het tijdens carnaval toepasselijke “Prinsenhof” de balkonscene en polonaise plaats. Na de lekkere petazzie met worst start in het Raopershuis de huwelijksvoltrekking gevolgd door de ludieke inzegening. Daarna is het de beurt aan familie, vrienden, buurtbewoners en collega’s van het boerenpaar voor een goed huwelijksadvies, een lied, levensloop of andere sketch.

Ook is er dan aandacht voor de bestaande 11, 22, 33 en 44 jarige jubileumboeren-paren. Hierna begint de receptie en aansluitend is het boerenbal. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.Voorliggende activiteiten zijn de verloving in verzorgingshuis Franciscushof en de ondertrouw ten huize van het boerenpaar. Twee weken voor de boerenbruiloft wordt de tuin van de trouwlustigen zodanig versierd dat passanten onmiskenbaar weten dat daar het aanstaande boerenbruidspaar van Raopersgat woont. Verder is (een afvaardiging van) de commissie aanwezig bij de Prinsenreceptie, de H.Mis voor carnaval en sleuteloverdracht en neemt zij deel aan de optocht.

Door de onderlinge saamhorigheid en taakverdeling functioneert de commissie als een goed geoliede machine. Doel is in een goede onderlinge samenwerking met C.V. de Raopers en de Gardistenbond het carnaval in Raopersgat op een hoger peil te brengen en te houden en het boerenpaar en hun getuigen (en onszelf) vanaf de bekendmaking tot en met de boerenbruiloft een leuke en onvergetelijke tijd te bezorgen. De boerenbruiloft is openbaar en voor iedereen gratis toegankelijk.

Contact: cbrlieshout@gmail.com