KIENEN. Sinds    enkele    jaren    proberen    wij    met    de    nodige    financiële    middelen,    de    vereniging    gezond    te    houden.   Allerlei activiteiten   worden   hiervoor   georganiseerd.   Een   van   deze   activiteiten   is   kienen.   Eens   in   de   drie   weken,   op   de   vrijdag, wordt   er   in   het   Dorpshuis   een   kienavond   gehouden.   Met   het   geld   wat   deze   avonden   opbrengen   kunnen   wij,   als vereniging,   onder   andere   avonden   organiseren   voor   jong   en   oud   in   ons   eigen   Raopersgat.   Wilt   U   dus   een   gokje komen   wagen,   kom   dan   gerust   naar   het   Dorpshuis.   We   beginnen   deze   avond   om   20.00   uur   met   het   kienen   en   de   zaal is om 19.00 uur open. De data van onze kienavonden voor 2016 zijn: 29 april, 27 mei, 17 juni en 8 juli Zodra de overige data bekend zijn worden deze hier ook vermeldt.
KIENEN. Sinds   enkele   jaren   proberen   wij   met   de   nodige   financiële   middelen,   de vereniging     gezond     te     houden.     Allerlei     activiteiten     worden     hiervoor georganiseerd.   Een   van   deze   activiteiten   is   kienen.   Eens   in   de   drie   weken, op   de   vrijdag,   wordt   er   in   het   Dorpshuis   een   kienavond   gehouden.   Met   het geld    wat    deze    avonden    opbrengen    kunnen    wij,    als    vereniging,    onder andere   avonden   organiseren   voor   jong   en   oud   in   ons   eigen   Raopersgat. Wilt   U   dus   een   gokje   komen   wagen,   kom   dan   gerust   naar   het   Dorpshuis. We   beginnen   deze   avond   om   20.00   uur   met   het   kienen   en   de   zaal   is   om 19.00 uur open. De data van onze kienavonden voor 2016 zijn: 29 april, 27 mei, 17 juni en 8 juli Zodra de overige data bekend zijn worden deze hier ook vermeldt.